Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

LUDWIG VAN BEETHOVEN

ROK 2020: 250. VÝROČÍ NAROZENÍ

Zemlinského kvarteto tímto programem vzdává hold jednomu z nejvýznamnějších skladatelů, jehož tvorba právě pro smyčcová kvarteta se stala pro mnohé bránou do nádherného světa komorní hudby.

Varianta programu 1

Smyčcový kvartet D dur op. 18 č. 3

Smyčcový kvartet Es dur „Harfový“ op. 74

Smyčcový kvartet B dur op. 130

Velká fuga B dur op. 133


Varianta programu 2

Smyčcový kvartet B dur op. 18 č. 6

Smyčcový kvartet f moll „Serioso“ op. 95

Smyčcový kvartet Es dur op. 127

Čeští klasici

Čeští klasici

ČEŠTÍ KLASICI

Zemlinského kvarteto, jako jeden z předních českých komorních souborů, představuje nejcennější klenoty českého komorního pokladu. Široký výběr skladeb pro smyčcové kvarteto dává možnost vybrat si vyvážený program světově proslulých, ale i méně známých českých děl.

Zemlinsky kvartet

Varianta programu 1:

LEOŠ JANÁČEK
Smyčcový kvartet „z Mládí“
(transkripce dechového sextetu)

BEDŘICH SMETANA
Smyčcový kvartet e moll „Z mého života”

ANTONÍN DVOŘÁK
Smyčcový kvartet G dur, op. 106


Varianta programu 2:

LEOŠ JANÁČEK
Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“

JOSEF SUK
Smyčcový kvartet č. 1 B dur, op. 11

ANTONÍN DVOŘÁK
Smyčcový kvartet F dur, op. 96 „Americký“

Antonín Dvořák – Komorní tvorba

Antonín Dvořák – Komorní tvorba

ANTONÍN DVOŘÁK – SMYČCOVÉ KVARTETY

POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI U PŘÍLEŽITOSTI 180. VÝROČÍ NAROZENÍ

V letech 2007-2014 natočilo Zemlinského kvarteto kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého autora Antonína Dvořáka. Jedná se teprve o čtvrtý soubor v historii, který se pustil do tak velkého a závažného projektu.

V roce 2021 oslaví Zemlinského kvarteto toto významné jubileum právě souborným provedením Dvořákových kvartetů. Na šesti koncertech komorního cyklu 4 plus, který Zemlinského kvarteto pořádá, postupně zazní nejen všechna díla pro smyčcové kvarteto, ale také několik nejznámějších skladatelových kvintetů a rovněž jeho slavný smyčcový sextet. Hosty tohoto večera budou bratři Petr a Pavel Šporclovi.

Pro své koncerty po České republice i v zahraničí nabízí Zemlinského kvarteto také výběr z Dvořákových skladeb pro smyčcové kvarteto v délce jednoho či dvou koncertů. Myšlenkou takovéhoto výběru je, aby na každém koncertě byla představena Dvořákova raná, střední a pozdní tvorba. Program ovšem může být modifikován dle přání každého jednoho pořadatele. Je také možné místo jedné ze skladeb zařadit jeden ze skladatelových kvintetů s hostujícím umělcem.

Varianty programu:

Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 2, B8

Cypřiše pro smyčcové kvarteto, B152

Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký”, B179


Smyčcový kvartet č.5 f moll op. 9, B37

Smyčcový kvartet č. 9 d moll op. 34, B75

Smyčcový kvartet č. 13 G dur op. 106, B192

Pin It on Pinterest