LUDWIG VAN BEETHOVEN

ROK 2020: 250. VÝROČÍ NAROZENÍ

Zemlinského kvarteto tímto programem vzdává hold jednomu z nejvýznamnějších skladatelů, jehož tvorba právě pro smyčcová kvarteta se stala pro mnohé bránou do nádherného světa komorní hudby.

Varianta programu 1

Smyčcový kvartet D dur op. 18 č. 3

Smyčcový kvartet Es dur „Harfový“ op. 74

Smyčcový kvartet B dur op. 130

Velká fuga B dur op. 133


Varianta programu 2

Smyčcový kvartet B dur op. 18 č. 6

Smyčcový kvartet f moll „Serioso“ op. 95

Smyčcový kvartet Es dur op. 127

Pin It on Pinterest

Share This