ANTONÍN DVOŘÁK – SMYČCOVÉ KVARTETY

POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI U PŘÍLEŽITOSTI 180. VÝROČÍ NAROZENÍ

V letech 2007-2014 natočilo Zemlinského kvarteto kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého autora Antonína Dvořáka. Jedná se teprve o čtvrtý soubor v historii, který se pustil do tak velkého a závažného projektu.

V roce 2021 oslaví Zemlinského kvarteto toto významné jubileum právě souborným provedením Dvořákových kvartetů. Na šesti koncertech komorního cyklu 4 plus, který Zemlinského kvarteto pořádá, postupně zazní nejen všechna díla pro smyčcové kvarteto, ale také několik nejznámějších skladatelových kvintetů a rovněž jeho slavný smyčcový sextet. Hosty tohoto večera budou bratři Petr a Pavel Šporclovi.

Pro své koncerty po České republice i v zahraničí nabízí Zemlinského kvarteto také výběr z Dvořákových skladeb pro smyčcové kvarteto v délce jednoho či dvou koncertů. Myšlenkou takovéhoto výběru je, aby na každém koncertě byla představena Dvořákova raná, střední a pozdní tvorba. Program ovšem může být modifikován dle přání každého jednoho pořadatele. Je také možné místo jedné ze skladeb zařadit jeden ze skladatelových kvintetů s hostujícím umělcem.

Varianty programu:

Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 2, B8

Cypřiše pro smyčcové kvarteto, B152

Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 „Americký”, B179


Smyčcový kvartet č.5 f moll op. 9, B37

Smyčcový kvartet č. 9 d moll op. 34, B75

Smyčcový kvartet č. 13 G dur op. 106, B192

Pin It on Pinterest

Share This