Zdeněk Fibich a čeští skladatelé 20. století

Zdeněk Fibich a čeští skladatelé 20. století

ZDENĚK FIBICH
A ČEŠTÍ SKLADATELÉ 20. STOLETÍ

V roce 2020 jsme si připomněli 170. výročí narození a 120. výročí úmrtí typického představitele českého hudebního romantismu Zdeňka Fibicha. Ve své tvorbě navázal na německý romantismus, skladby obohatil o baladické prvky, snový lyrismus i tragický patos.

Představitel avantgardy Emil František Burian a jeho vrstevník, neoklasik Iša Krejčí, představovali dva významné hudební směry první poloviny 20. století. O „klasiky“ 20. století se opírá a na tvorbu Iši Krejčího navazuje jeho propagátor, skladatel Miroslav Kubička.

ZDENĚK FIBICH
Thema con Variazioni pro smyčcové kvarteto B dur

EMIL FRANTIŠEK BURIAN
Smyčcový kvartet č. 4

MIROSLAV KUBIČKA
Kvartetino

IŠA KREJČÍ
Smyčcový kvartet č. 2 d moll „Památce Emila Filly“


Projekt Mendelssohn: On a Ona

Projekt Mendelssohn: On a Ona

PROJEKT MENDELSSOHN: ON A ONA

V hudbě sourozenců Fanny a Félixe Mendelssohnových se mísí romantická melodičnost Franze Schuberta s kompoziční dokonalostí Johanna Sebastiana Bacha. Oba velikáni byli pro ně nekonečnou celoživotní inspirací. Přesto, že Fanny je v dnešní době již téměř neznámou, zanechala na 500 skladeb, většinu v rukopise. Ideově i kompozičně si jsou sourozenci velmi blízcí – možnost slyšet jejich kvartety na jednom koncertě je nevšedním zážitkem.

FÉLIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Capriccio

FANNY HENSEL-MENDELSSOHN
Smyčcový kvartet Es dur
I. Adagio ma non troppo – II. Allegretto – III. Romanze – IV. Allegro molto vivace

FÉLIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Smyčcový kvartet č. 1 D dur op. 44
I. Molto Allegro vivace – II. Menuetto. Un poco Allegretto – III. Andante espressivo ma con moto – IV. Presto con brio


Poslední smyčcové kvartety

Poslední smyčcové kvartety

POSLEDNÍ SMYČCOVÉ KVARTETY

Tři mistrovská díla Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka jsou právem řazena k vrcholům kvartetní literatury. Jedná se o poslední kvartetní opusy těchto velikánů, v nichž se propojuje životní zkušenost s dokonalostí skladatelského umu.

JOSEPH HAYDN
Smyčcový kvartet d moll op. 103 (fragment)

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Smyčcový kvartet F dur, KV 590

ANTONÍN DVOŘÁK
Smyčcový kvartet G dur op. 106

W. A. Mozart – Quartet No. 4


Pin It on Pinterest