Písňové cykly českých skladatelů

Základem písňového recitálu Jany Šrejmy Kačírkové je výběr z nejznámějších písňových cyklů českých skladatelů. Sopranistka Vám přednese nejzajímavější a nejkrásnější písně z těchto cyklů:

Milostné písně Antonína Dvořáka vznikly jako důsledek nenaplně-ného milostného vztahu mladého skladatele k herečce Josefině Čermákové (Dvořák se později oženil s její mladší sestrou Annou).

Třebaže byl Bedřich Smetana vynikajícím skladatelem vokálním, písně stály spíše na okraji jeho zájmu. Večerní písně na slova Vítězslava Hálka však patří bezpečně do odkazu skladatele.

Moravská lidová poezie Leoše Janáčka je sbírkou více než 50 moravských lidových písní, ke kterým napsal Leoš Janáček klavírní doprovod a umocnil tak texty lidových písní, které by jinak upadly v zapomenutí.

Cyklus Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů obsahuje sedm drobných písniček, z nichž žádná nepřesahuje 90 vteřin. Podkladem byla moravská lidová poezie ze Sušilovy sbírky lidových písní.  Dílo, zkomponované v roce 1943, je jedním ze skvostů české písňové literatury 20. století.

Program mohou doplnit vybrané árie Dvořákových a Smetanových oper: Terinky „Na podzim v ořeší“ z Dvořákova Jakobína, Mařenky „Och, jaký žal“ z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka.

Klavírní spolupráce: Mikoláš Troup

Pin It on Pinterest

Share This